RENK - Mobilite için itici güç

Kentleşme dünya çapında bir mega trenddir: Tüm kıtaların şehirleri büyüyor ve yeni sakinlerin şehirlere taşınması toplu taşımacılık için akıllı konseptler gerektiriyor. Bu gereksinim ile her gün daha fazla metropol demiryolu taşımacılığı aynı zamanda yol ve tramvay taşımacılığı ağının oluşturulması için karşılaşıyor ve bu gereksinim RENK tahrik bileşenleri ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında her gün milyarlarca ton gıda ve ürün kendi bölgesi ile yer değiştiriyor, bu da taşımacılık sektörüne yeni, güvenli yenilikleri özellikle gün geçtikçe artan rekabet piyasasında gerekli kılıyor. RENK, bu dünya çapındaki mega trendini, bireysel ve güvenilir tahrik bileşenleri ve test sistemleri ile destekliyor.

Taşımacılık alanı

Otomotiv

Otomobil endüstrisi için test sistemleri

Sektöre yönelik

Taşımacılık alanı

Ticari araç endüstrisi

Ticari araçların kalitesinin sürekli sağlanması

Sektöre yönelik

Taşımacılık alanı

Demiryolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığında çok yönlü mobil gelecek için

Sektöre yönelik

Yetkili kişiniz