Tedarikçiler ve iş ortakları için Code of Conduct (Davranış Kuralları)

RENK, çok sayıda iş alanına ve uzun bir geleneğe sahip küresel bir şirkettir. Bu tarz bir şirket olarak RENK müşterilerine, çalışanlarına, yatırımcılarına ve kamuya karşı sosyal bir sorumluluk taşımaktadır. Bu sosyal sorumluluk kapsamında RENK şirketinin her zaman ve her yerde geçerli yasaları gözetmesi, etnik değerlere saygı göstermesi ve tutarlı hareket tarzı sergilemesi yer almaktadır.

RENK ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinde belirlenen çalışma standartlarını da dikkate almaktadır. Son olarak RENK, Code of Conduct ile sorumlu davranış tarzı için bağlayıcı kurallar koymuştur.

Yetkili kişiniz