Alman Kurumsal Yönetim Kodeksi

Directors' Dealings<br/> MAR Madde 19 uyarınca, hisse senedi düzenlemelerinde yönetim işlevlerini yerine getiren kişiler, şirket hisseleri ile kendi ticari faaliyetlerini yürüttüklerinde veya bu hisseleri baz alan finansal araçlarla faaliyet gösterdiklerinde, hem ihraççılara hem de Federal Finansal Denetleme Kuruluna (BaFin) bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Aynı yükümlülük anılan idari kişiler ile yakın ilişkide olan kişiler için de geçerlidir.

RENK AG kendisine ibraz edilen beyanları İnternet sayfasında yayınlamaktadır.

Alman Kurumsal Yönetim Kodeksini indir

Bildirim yükümlülüğüne sahip Menkul işlemler 2015

Madde 19 MAR uyarınca yönetim personeli faaliyetleri hakkında beyanlar:
 
İşlem tarihi ve yeri
19.05.2015, Frankfurt
Raporlama Yükümlüsü
Ulrich Sauter
Raporlama yükümlülüğü nedeni
Şirket yönetim organı
düzenleme üyesi
RENK AG
 
Gögginger Str. 73
 
86159 Augsburg
Finansal araçların
 
ISIN / WKN işlemlerine dair bilgiler
DE 0007850000
Finansal araçların tanımı
Şirket türü
hisse senedi
Satış
kuru / Fiyat (EUR)
103,05
Adet
500
İş hacmi (EUR)
51.525,00

Madde MAR 19 uyarınca önceki yıllar için işlem bildirim yükümlülüğü mevcut değil.

İlgili sayfalar

Şirket yapısı

Daha fazla bilgi

Anonim Şirket

Daha fazla bilgi

Corporate Governance

Uyum

RENK bir çok alanda faaliyet gösteren ve uzun soluklu bir geleneğe sahip küresel bir şirket olarak müşterilerine karşı toplumsal sorumluluğu olan bir kurumdur...

Daha fazla bilgi

Corporate Governance

Beyanlar

Uygunluk beyanları aynı zamanda şirket yönetim beyanı

Daha fazla bilgi

Yetkili kişiniz