Q-HSE yönetimi

Kalite başarımızın temelidir! RENK Grubunun tüm çalışanları kalite ile yükümlüdür ve kendilerine düşen sorumluluk payını üstlenmektedir.

RENK Grubu, insanlara ve çevreye karşı sorumluluğunu taahhüt ediyor. Bununla; Müşterilerimizin beklentilerini, şirketin gerekliliklerini ve yasal kaideleri uzun süre kalıcı yerine getirmek istiyoruz.

Personelimiz en önemli varlığımızdır. İlgili tüm yasa ve yönetmeliklere sadık kalınarak, iş güvenliği ve sağlığı koruma ile ilgili gerekli ve uygulanabilir olan her şey yerine getirilir.

Kalite, çevre, iş güvenliği politikamızı aynı zamanda adrese özgü sertifika belgelerini bu sayfada PDF dosyası olarak bulabilirsiniz

Yetkili kişiniz