RENK hisselerine genel bakış

RENK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG
[the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

RENK AG: Madde 26 par. 1 WpHG uyarınca duyurular

Porsche Wolfgang 1. Beteiligungsverwaltungs GmbH, Stuttgart, Almanya Madde 21 par. 1 WpHG uyarınca 16.12.2014 tarihinde, RENK AG, Augsburg, Almanya’daki oy hakkı payının 15.12.2014 tarihinde %75, %50, %30, %25, %20, %15, %10, %5 ve %3 eşiği altında kaldığını ve bugün %0'a (bu 0 oy hakkına eşittir) eriştiğini bildirmiştir.

Augsburg, 19 Aralık 2014

Yönetim Kurulu

RENK AG: Madde 26 par. 1 WpHG uyarınca duyurular

Dr.Wofgang Porsche Holdin GmbH, Salzburg, Avusturya Madde 21 par. 1 WpHG uyarınca 17.12.2014 tarihinde, RENK AG, Augsburg, Almanya’daki oy hakkı payının 15.12.2014 tarihinde %3, %5, %10, %15, %20, %25, %30, %50 ve %75 eşiğini aştığını ve bugün %76,00'ya (bu 5320000 oy hakkına eşittir) eriştiğini bildirmiştir. Oy haklarının %76,00'sı (bu 5320000 oy hakkına eşittir) şirkete Madde 22 par. 1, bent.1 No.1 WpHG uyarınca hesaplanmalıdır. Atanan oy hakları, RENK AG’deki oy hakları yüzde 3 veya daha fazla olan, kontrol eden şirketler üzerinden muhafaza edilir: Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald, Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Truck & Bus GmbH, Wolfsburg, MAN SE, Münih.

Augsburg, 19 Aralık 2014

Yönetim Kurulu

RENK AG: Madde 26 par. 1 WpHG uyarınca duyurular

Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg, Avusturya ("Bildirimi yapan") 17 Aralık 2014 tarihinde tarafımıza Madde 27a par. 1 bent 1 WpHG uyarınca Madde 21 par. 1 WpHG doğrultusunda oy hakkı bildirimi baz alınarak aynı gün aşağıdaki hususu beyan etmiştir:

Oy hakkı eşiğinin bildirimde bulunan tarafın hisse alımından değil bildirimi sunan tarafın kardeş kuruluşu tarafından oy haklarının ilk kez hesaplanmasından kaynaklandığını (Madde 22 par. 1 No. 1 WpHG).

  1. Oy hakkının devralınmasıyla izlenen hedefler (Madde 27a par.1 bent 3 WpHG)
    a) Oylama haklarının atfedilmesinin altında yatan hususlar, bildiren tarafların alım satım karlarının elde edilmesine veya stratejik hedeflerin uygulanmasına hizmet etmez.
    b) Bildirimde bulunan taraf, on iki ay içinde aday olarak veya başka türlü oy haklarını elde etme beklentisinde değildir.
    c) Bildirimde bulunan taraf şu anda ihraççının idari, yönetim ve denetim organlarının personeli üzerinde herhangi bir etki uygulama beklentisinde değildir.
    d) Bildirimde bulunan taraf, özellikle özkaynak ve borç finansmanı ve temettü politikasının oranına ilişkin olarak, ihraççının sermaye yapısını önemli ölçüde değiştirmeyi amaçlamaz.
  2. Kullanılan araçların kaynağı (Madde 27a par. 1 bent 4 WpHG)

Oy hakları, sadece oylama haklarının atfedilmesi sonucu Madde 22 par.1 no. 1 WpHG’ye uygun olarak elde edilmiştir. Oy hakkının elde edilmesini finanse etmek için öz kaynak veya diğer kaynaklar kullanılmadı.

Augsburg, 19 Aralık 2014

Yönetim Kurulu

2012 Oy hakkı bildirimi olmadan

Diğer alanlar

Yatırımcı ilişkileri

Raporlar

RENK AG tarafından yayınlanan raporların bir listesini burada bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Yatırımcı ilişkileri

Genel kurul

Finans takvimimiz veya yıllık genel kurulumuz üzerinden bilgi edinin.

Daha fazla bilgi

Yatırımcı ilişkileri

Finans tarihleri

Finans takvimimiz üzerinden mevcut tarihler hakkında bilgi edinin.

Daha fazla bilgi

Yetkili kişiniz